Χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 169
Παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν 289
Παρουσιάσεις δημοσιευμένες στο vod.sch.gr 99
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από vod.sch.gr 59
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από youtube 100