Χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 359
Παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν 626
Παρουσιάσεις δημοσιευμένες στο vod.sch.gr 326
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από vod.sch.gr 60
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από youtube 239