Χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 167
Παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν 284
Παρουσιάσεις δημοσιευμένες στο vod.sch.gr 98
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από vod.sch.gr 59
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από youtube 97