Χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 170
Παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν 290
Παρουσιάσεις δημοσιευμένες στο vod.sch.gr 100
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από vod.sch.gr 59
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από youtube 100