Χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 478
Παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν 842
Παρουσιάσεις δημοσιευμένες στο vod.sch.gr 491
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από vod.sch.gr 60
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από youtube 323