Χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 176
Παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν 303
Παρουσιάσεις δημοσιευμένες στο vod.sch.gr 110
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από vod.sch.gr 59
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από youtube 108