Χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 293
Παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν 507
Παρουσιάσεις δημοσιευμένες στο vod.sch.gr 245
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από vod.sch.gr 60
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από youtube 196