Χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 180
Παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν 312
Παρουσιάσεις δημοσιευμένες στο vod.sch.gr 114
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από vod.sch.gr 59
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από youtube 109