Χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 311
Παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν 540
Παρουσιάσεις δημοσιευμένες στο vod.sch.gr 270
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από vod.sch.gr 60
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από youtube 204