Χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 175
Παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν 301
Παρουσιάσεις δημοσιευμένες στο vod.sch.gr 109
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από vod.sch.gr 59
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από youtube 108