Χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 377
Παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν 658
Παρουσιάσεις δημοσιευμένες στο vod.sch.gr 349
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από vod.sch.gr 60
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από youtube 254