Χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 185
Παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν 321
Παρουσιάσεις δημοσιευμένες στο vod.sch.gr 119
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από vod.sch.gr 60
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από youtube 113