Χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 386
Παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν 680
Παρουσιάσεις δημοσιευμένες στο vod.sch.gr 365
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από vod.sch.gr 60
Βίντεο που χρησιμοποιούνται από youtube 265