Υπηρεσία Ψηφιακών Πολυμεσικών Παρουσιάσεων και Διαλέξεων

banner-homepage_NEW

Η υπηρεσία  Ψηφιακών Πολυμεσικών Παρουσιάσεων και Διαλέξεων, φιλοδοξεί να εισάγει τα πολυμέσα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αξιοποιώντας τα τόσο στην καθαρά μαθησιακή διαδικασία όσο και γενικότερα στα δρώμενα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Οδηγίες για διόρθωση λάθους εμφάνισης πολυμεσικής παρουσίασης