Η Υπηρεσία

Είναι γεγονός ότι το πολυμεσικό περιεχόμενο αποτελεί εδώ και χρόνια το κύριο μέσο κατάρτισης στελεχών οργανισμών και επιχειρήσεων τόσο του εξωτερικού όσο και της Ελλάδας. Παράλληλα, εκτός από την κατάρτιση, αξιοποιείται και για την προβολή δράσεων, πρωτοβουλιών, υπηρεσιών και προϊόντων των φορέων αυτών.

Η υπηρεσία Πολυμεσικών Παρουσιάσεων και Διαλέξεων, φιλοδοξεί να εισάγει τα πολυμέσα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αξιοποιώντας τα τόσο στην καθαρά μαθησιακή διαδικασία όσο και γενικότερα στα δρώμενα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η υπηρεσία, παρέχει ένα σύνολο εργαλείων και λειτουργιών που δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους, να δημιουργήσουν νέο οπτικοακουστικό περιεχόμενο συνδυάζοντας πολλών διαφορετικών μορφών εμπλουτισμένα μέσα, όπως βίντεο, εικόνες και ήχους. Το νέο αυτό περιεχόμενο, παίρνοντας τη μορφή πολυμεσικών διαλέξεων, σημειώσεων και ασκήσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου. Αντίστοιχα, παίρνοντας τη μορφή πολυμεσικών σποτ και μηνυμάτων, συμβάλει στην ανάδειξη των εκδηλώσεων και των πρωτοβουλιών μαθητών και εκπαιδευτικών, στην αναβάθμιση του ρόλου του σχολείου και στην προσέγγισή του με την κοινωνία.

Η υπηρεσία αναπτύσσεται από το Κέντρο Επικοινωνιών & Δικτύων του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3450 και τίτλο «Υποέργο 5 Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ – εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Κρήτης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Θα πρέπει βεβαίως να σημειωθεί, ότι η υπηρεσία, βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο και επομένως αρκετές λειτουργίες χρειάζεται να δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες. Γι’ αυτό, σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια δυσλειτουργία, μη διστάσετε να το αναφέρετε στο Αναφορά Προβλήματος

Ομάδα

Η υπηρεσία σχεδιάστηκε, υλοποιείται και πλαισιώνεται από το Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια του Υποέργου 5 Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ – εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Κρήτης.

Συντελεστές:

 • Μανώλης Ζουράρης zouraris(at)ucnet.uoc.gr
 • Γιάννης Σαμωνάκης samon(at)ucnet.uoc.gr
 • Γιάννης Πατεράκης
 • Νίκος Βορνιωτάκης
 • Νίκος Ορφανουδάκης
 • Μιχάλης Ζαμπετάκης
 • Άννα Βασιλειάδη
 • Σταύρος Καουκάκης

Λογισμικό

Για τις ανάγκες τις υπηρεσίας καθώς και για την ανάπτυξή της έχει χρησιμοποιηθεί ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοικτού κώδικα:

 • wordpress.org
 • webmaker.org
 • wordpress.org/themes/hueman/