Πληροφορίες για τον Εκπαιδευτικό

Η υπηρεσία Ψηφιακών Πολυμεσικών Παρουσιάσεων και Διαλέξεων αποτελεί για τον εκπαιδευτικό, πολύτιμο βοηθό και αναπόσπαστο εργαλείο μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας νέου πολυμεσικού περιεχομένου συνδυάζοντας αρχεία βίντεο, εικόνων και ήχου που μπορεί να αντλήσει από διάφορες πηγές. Η βασική πηγή είναι η υπηρεσία Βίντεο κατ’ Απαίτηση του ΠΣΔ. Υποστηρίζονται επίσης δημοφιλείς πλατφόρμες διαμοιρασμού περιεχομένου όπως το Youtube και το Vimeo και αποθετήρια όπως αυτό της υπηρεσίας «Τα Αρχεία μου» του ΠΣΔ.

Η υπηρεσία, εκτός από λειτουργίες ανάρτησης που προσφέρει μέσω της υπηρεσίας Βίντεο κατ’ Απαίτηση, διαθέτει και εργαλεία επεξεργασίας του πρωτογενούς υλικού. Έτσι, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να τεμαχίζει αρχεία βίντεο και ήχου απομονώνοντας τα τμήματα που τον ενδιαφέρουν, να προσθέτει εφέ και κείμενο στα πολυμεσικά αρχεία της παρουσίασής του, να τροποποιεί τη σειρά εμφάνισης εικόνων και βίντεο και πολλά άλλα. Τέλος, με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του υλικού, ο δημιουργός της πολυμεσικής παρουσίασης, έχει τη δυνατότητα να τη δημοσιεύσει σε δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα και ιστολόγια.

Όλες αυτές οι λειτουργίες παρέχονται μέσα από ένα online περιβάλλον επεξεργασίας που σκοπό έχει να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει πολυμεσικές παρουσιάσεις που θα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Οι πολυμεσικές αυτές παρουσιάσεις μπορούν να αξιοποιηθούν όχι μόνο για εκπαιδευτικούς αλλά και για ενημερωτικούς ή καθαρά πληροφοριακούς σκοπούς.

Ενδεικτικά, ο εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας, μπορεί:

  • Να δημιουργεί πολυμεσικές διαλέξεις συνδυάζοντας τις διαφάνειες του μαθήματος σε μορφή εικόνων με το βίντεο της διάλεξης. Προαιρετικά, θα έχει τη δυνατότητα να επισημαίνει πάνω στην παρουσίαση, τα σημαντικά της σημεία, με την προσθήκη κειμένου σε μορφή λεζάντας.
  • Να δημιουργεί πολυμεσικές σημειώσεις για τους μαθητές του, αξιοποιώντας υλικό που έχει βρει στο διαδίκτυο ή σε βιβλία που έχει ψηφιοποιήσει.
  • Να παρέχει πολυμεσικές διευκρινήσεις πάνω σε θέματα που δυσκόλεψαν τους μαθητές ή που χρειάζονται αποσαφήνιση.
  • Να δημιουργεί πολυμεσικές ασκήσεις για τους μαθητές του, στις οποίες η εκφώνηση θα είναι σε μορφή βίντεο συνοδευόμενο, ενδεχομένως, από εικόνες που θα προβάλλουν σχήματα, τύπους, διαγράμματα κλπ.
  • Να οργανώνει και να διαχειρίζεται το παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργήσει, με τη βοήθεια ομάδων πολυμεσικών παρουσιάσεων, με συναφές αντικείμενο. Η συγκεκριμένη λειτουργία θα είναι διαθέσιμη στην επόμενη έκδοση της υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο ενημερωτικών δράσεων και πρωτοβουλιών σχολείων και εκπαιδευτικών, η εν λόγω υπηρεσία μπορεί να αξιοποιηθεί:

  • Για τη δημιουργία πολυμεσικών προβολών ενημέρωσης σε θέματα που απασχολούν τους έφηβους, που αφορούν τον τρόπο ζωής τους και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται, με τη συμμετοχή των ίδιων των μαθητών, ώστε να αποτυπωθεί και η δική τους άποψη. Τα εργαλεία επεξεργασίας βίντεο που παρέχει η υπηρεσία, θα διευκόλυναν τη δημιουργία τέτοιων «ζωηρών» πολυμεσικών προβολών, χωρίς την απαίτηση από την πλευρά του χρήστη να διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για το σκοπό αυτό.
  • Για τη δημιουργία πολυμεσικών ανακοινώσεων στις οποίες θα δημοσιοποιούνται εκδηλώσεις που διοργανώνονται, δράσεις που υλοποιούνται και δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές. Οι πολυμεσικές ανακοινώσεις, είναι ένα σύγχρονο και πολύ αποτελεσματικό μέσο διάχυσης της πληροφορίας, προβολής και ανάδειξης του έργου που εκτελείται στις σχολικές αίθουσες. Συμβάλλουν επίσης αποφασιστικά στην εξωστρέφεια των σχολείων και στην προσέγγισή τους με τη κοινωνία, που συχνά στέκεται κριτικά, αν όχι αρνητικά, απέναντι στους φορείς εκπαίδευσης. Τα εργαλεία διασύνδεσης που παρέχει η υπηρεσία με δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα και ιστολόγια, εκεί ακριβώς αποσκοπεί.

Τα παραπάνω, είναι μερικά μόνο, ενδεικτικά παραδείγματα του τρόπου που μπορεί να αξιοποιηθεί η υπηρεσία Ψηφιακών Πολυμεσικών Παρουσιάσεων και Διαλέξεων. Είναι βέβαιο ότι η δημιουργικότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας δεν θα περιοριστεί στις προαναφερθείσες προφανείς περιπτώσεις χρήσης της.

Αν θέλετε να δημιουργήσετε τις δικές σας πολυμεσικές παρουσιάσεις, δεν έχετε παρά να ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας.