Για τον Μαθητή

Οι Ψηφιακές Πολυμεσικές Παρουσιάσεις και Διαλέξεις φιλοδοξούν να αποτελέσουν για το μαθητή, όχι μόνο το νέο «ψηφιακό βοήθημα» μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και μέσο έκφρασης, δημιουργίας και επικοινωνίας με την κοινωνία.

Η υπηρεσία, παρέχει τη δυνατότητα προβολής πολυμεσικών παρουσιάσεων που δημιουργήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς, συνδυάζοντας αρχεία βίντεο, εικόνων και ήχου τα οποία έχει αντλήσει από διάφορες πηγές. Η βασική πηγή είναι η υπηρεσία Βίντεο κατ’ Απαίτηση του ΠΣΔ. Υποστηρίζονται επίσης δημοφιλείς πλατφόρμες διαμοιρασμού περιεχομένου όπως το Youtube και το Vimeo και αποθετήρια όπως αυτό της υπηρεσίας «Τα Αρχεία μου» του ΠΣΔ..

Τα εργαλεία επεξεργασίας βίντεο της υπηρεσίας, τα οποία παρέχονται μέσα από ένα online περιβάλλον, δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας ζωηρού ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού, που κεντρίζει το ενδιαφέρον του μαθητή και παράλληλα καθιστά το αντικείμενο της παρουσίασης προσιτό και κατανοητό.

Οι μαθητές από τη μεριά τους, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το πολυμεσικό περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί, μέσα από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας, με τη βοήθεια video player. Επιπλέον, μπορούν να σχολιάζουν τις πολυμεσικές παρουσιάσεις και να τις μοιράζονται με φίλους και συμμαθητές τους, σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και ιστολόγια.

Ενδεικτικά, ο μαθητής, κατά τη διάρκεια της μελέτης των μαθημάτων του μπορεί:

  • Να παρακολουθεί τις πολυμεσικές διαλέξεις που έχουν δημιουργήσει οι καθηγητές του, συνδυάζοντας τις διαφάνειες του μαθήματος σε μορφή εικόνων με το βίντεο της διάλεξης.
  • Να συμβουλεύεται τις πολυμεσικές σημειώσεις των καθηγητών του, με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό που έχουν βρει στο διαδίκτυο ή σε άλλες πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης.
  • Να ανατρέχει στις πολυμεσικές διευκρινίσεις που έχουν δοθεί για θέματα που χρειάζονται αποσαφήνιση ή για λύσεις σε ασκήσεις διαγωνισμάτων.
  • Να ελέγχει το βαθμό κατανόησης του αντικειμένου του μαθήματος, επιχειρώντας τη λύση πολυμεσικών ασκήσεων που δημιουργούνται από τους καθηγητές συνδυάζοντας αρχεία βίντεο, σχημάτων και διαγραμμάτων.
  • Να διατυπώνει τις απορίες, να μοιράζεται τις σκέψεις και παρατηρήσεις του με τους συμμαθητές του, σχετικά με το αντικείμενο της παρουσίασης, με τη βοήθεια σχολίων που έχει τη δυνατότητα να υποβάλει.

Επιπλέον, στο πλαίσιο ενημερωτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων που οργανώνονται με πρωτοβουλία και συμμετοχή των μαθητών, η υπηρεσία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί:

  • Για τη δημιουργία ζωηρών πολυμεσικών σποτ στα οποία οι μαθητές, με τη βοήθεια των καθηγητών τους, θα προβάλουν τις δράσεις που σχεδιάζουν παρακινώντας τους συμμαθητές και τους μεγαλύτερους να συμμετέχουν
  • Για τη δημιουργία ενός ψηφιακού αρχείου με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το σχολείο, με τη συμμετοχή των ίδιων των μαθητών, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και τα επόμενα χρόνια.
  • Για τη δημιουργία πολυμεσικών μηνυμάτων που θέλουν οι έφηβοι να περάσουν στην κοινωνία, ευαισθητοποιώντας τη σε θέματα επίκαιρα, που απασχολούν τους νέους και γενικότερα τους ανθρώπους και τον τρόπο ζωής τους.
  • Για την προβολή και ανάδειξη του ρόλου των σχολείων και των μαθητών, ο οποίος ξεπερνά την τυπική μαθησιακή διαδικασία, συναντά τις ανησυχίες της κοινωνίας και γίνεται περισσότερο δημιουργικός και παρεμβατικός. Για το σκοπό αυτό, έχουν αναπτυχθεί εργαλεία διασύνδεσης με δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα και ιστολόγια.

Αυτά, ήταν μερικά μόνο, ενδεικτικά παραδείγματα του τρόπου που μπορεί να αξιοποιηθεί η υπηρεσία Ψηφιακών Πολυμεσικών Παρουσιάσεων και Διαλέξεων από τους μαθητές, σε συνεργασία με τους καθηγητές τους. Είναι αναμενόμενο, η δημιουργικότητα και η φαντασία των μαθητών, να διευρύνουν τον τρόπο και το σκοπό χρήσης της υπηρεσίας.

Αν θέλετε να δείτε πως μπορείτε να κάνετε όλα τα παραπάνω, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας.