Προσωρινή αδυναμία στην αναζήτηση βίντεο από την πλατφόρμα YouTube

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι δυνατότητες αναζήτησης και άντλησης βίντεο από την πλατφόρμα YouTube, προσωρινά δεν είναι διαθέσιμες. Αυτό οφείλεται σε μια πρόσφατη αναβάθμιση της διεπαφής που το YouTube προσφέρει, για τη διασύνδεση υπηρεσιών, όπως η υπηρεσία Ψηφιακών πολυμεσικές παρουσιάσεων & διαλέξεων.
Η ομάδα υποστήριξης, εργάζεται για την προσαρμογή της υπηρεσίας στην αναβαθμισμένη διεπαφή του YouTube.
Να σημειωθεί ότι, η αναπαραγωγή πολυμεσικών παρουσιάσεων που δημιουργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και χρησιμοποιούν YouTube βίντεο, δεν επηρεάζεται.

You may also like...