Εργαστήριο με τίτλο «Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Εξελιγμένες Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ» στο 2ο πανελλήνιο συνέδριο για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση

Εκπρόσωποι της ομάδας ανάπτυξης και λειτουργίας των εξελιγμένων υπηρεσιών βίντεο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου συμμετείχαν στο 2ο πανελλήνιο συνέδριο για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση υλοποιώντας εργαστήρια για την παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων που προσφέρονται από τις αναβαθμισμένες και νέες υπηρεσίες βίντεο. [http://vod-new.sch.gr/]

Τα εργαστήρια εστίασαν περισσότερο στην αξιοποίηση των ζωντανών μεταδόσεων [http://vod-new.sch.gr/live] καθώς και της υπηρεσίας των ψηφιακών πολυμεσικών παρουσιάσεων για την υλοποίηση και υποστήριξη δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενημέρωσης. Έμφαση δόθηκε στην απλοποίηση των διαδικασιών από την προηγούμενη έκδοση της υπηρεσίας.

Για τις ψηφιακές πολυμεσικές παρουσιάσεις [http://mmpres.sch.gr/], παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες που δίνονται, από την νέα υπηρεσία, προς τους εκπαιδευτικούς ώστε να υποστηρίξουν ένα σύνολο από δραστηριότητες στο πλαίσιο της λειτουργίας τους σε μια σχολική μονάδα. Η συγκεκριμένη υπηρεσία δίνει την δυνατότητα δημιουργίας εκπαιδευτικού, ενημερωτικού και ψυχαγωγικού υλικού, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον, αξιοποιώντας πολυμεσικό υλικό από διαφορετικές πηγές.

You may also like...