Αποκατάσταση διασύνδεσης με YouTube.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η προσαρμογή της υπηρεσίας ΨΠΠΔ στη νέα έκδοση του YouTube API και έτσι οι λειτουργίες αναζήτησης και άντλησης βίντεο από την πλατφόρμα YouTube, είναι και πάλι διαθέσιμες.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>