Ανακοίνωση κανονικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Ψηφιακών Πολυμεσικών Παρουσιάσεων & Διαλέξεων

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας της υπηρεσίας Ψηφιακών Πολυμεσικών Παρουσιάσεων & Διαλέξεων, ανακοινώνεται η κανονική τους λειτουργία.

You may also like...